Autoevaluarea activității desfășurate de M.Ap.N. în anul 2011 (Annual Report of the Ministry of National Defence)

ªeful Statului Major General a prezentat principalele activitãþi ale instituþiei militare
(The chief of General Staff reviwed the mai activities of the military for the past year)

Șeful Statului Major General a prezentat principalele activități ale instituției militare
(The chief of General Staff reviwed the mai activities of the military for the past year)