Autoevaluarea activității desfășurate de M.Ap.N. în anul 2011 (Annual Report of the Ministry of National Defence)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea se adreseazã audienþei
(Minister of National Defence Gabriel Oprea addressing the audience)

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea se adresează audienței
(Minister of National Defence Gabriel Oprea addressing the audience)