Autoevaluarea activității desfășurate de M.Ap.N. în anul 2011 (Annual Report of the Ministry of National Defence)

Primul-ministru Mihai Rãzvan Ungureanu se adreseazã audienþei
(Prime Minister Mihai Rãzvan Ungureanu addressing the audience)

Primul-ministru Mihai Răzvan Ungureanu se adresează audienței
(Prime Minister Mihai Răzvan Ungureanu addressing the audience)