Ministrul Apãrãrii Naþionale Gabriel Oprea trece în revistã trupele de militari
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, reviews the troops)Ministrul Apãrãrii Naþionale Gabriel Oprea se adreseazã militarilor aflaþi la ceremonie 
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, addresses the military participating in the ceremony)Defilarea militarilor ªcolii de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene "Aurel Vlaicu"
(Units from of the “Aurel Vlaicu” Air Force Combat Training School marching)
Ministrul Apărării Naționale Gabriel Oprea trece în revistă trupele de militari
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, reviews the troops)
Vizualizat: 988 ori.
Ministrul Apărării Naționale Gabriel Oprea se adresează militarilor aflați la ceremonie
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, addresses the military participating in the ceremony)
Vizualizat: 1025 ori.
Defilarea militarilor Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene "Aurel Vlaicu"
(Units from of the “Aurel Vlaicu” Air Force Combat Training School marching)
Vizualizat: 1052 ori.
Aspect din timpul ceremoniei
(Aspect from the ceremony)Formaþie de elicoptere survoleazã dispozitivul de defilare
(Helicopter squadron over flying the parade)Formaþie de avioane de antrenament survoleazã dispozitivul de defilare
(Training aircraft squadron over flying the parade)
Aspect din timpul ceremoniei
(Aspect from the ceremony)
Vizualizat: 1021 ori.
Formație de elicoptere survolează dispozitivul de defilare
(Helicopter squadron over flying the parade)
Vizualizat: 958 ori.
Formație de avioane de antrenament survolează dispozitivul de defilare
(Training aircraft squadron over flying the parade)
Vizualizat: 922 ori.
Aspect din timpul ceremoniei
(Aspect from the ceremony)Aspect de la sãrbãtorirea a 100 de ani de la înfiinþarea ªcolii de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene “Aurel Vlaicu”
(Aspect from the “Aurel Vlaicu” Air Force Combat Training School’s celebration)Aspect de la sãrbãtorirea a 100 de ani de la înfiinþarea ªcolii de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene “Aurel Vlaicu” 
(Aspect from the “Aurel Vlaicu” Air Force Combat Training School’s celebration)
Aspect din timpul ceremoniei
(Aspect from the ceremony)
Vizualizat: 966 ori.
Aspect de la sărbătorirea a 100 de ani de la înființarea Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene “Aurel Vlaicu”
(Aspect from the “Aurel Vlaicu” Air Force Combat Training School’s celebration)
Vizualizat: 1061 ori.
Aspect de la sărbătorirea a 100 de ani de la înființarea Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene “Aurel Vlaicu”
(Aspect from the “Aurel Vlaicu” Air Force Combat Training School’s celebration)
Vizualizat: 1002 ori.
Ministrul Apãrãrii Naþionale Gabriel Oprea viziteazã expoziþia de tehnicã 
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, touring the military tecqhnics exhibition)Ministrul Apãrãrii Naþionale Gabriel Oprea felicitã militarii ªcolii de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene “Aurel Vlaicu”
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, congratulating the “Aurel Vlaicu” Air Force Combat Training School’s troops)Ministrul Apãrãrii Naþionale Gabriel Oprea împreunã cu preºedintele Filialei Buzãu a Asociaþiei Naþionale “Cultul Eroilor”, generalul de brigadã (r) Achim Alstani
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, and the Chairman of the “Heroes Memory” National Association - Buzau Branch, Brigade-General (r) Achim Alstani )
Ministrul Apărării Naționale Gabriel Oprea vizitează expoziția de tehnică
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, touring the military tecqhnics exhibition)
Vizualizat: 993 ori.
Ministrul Apărării Naționale Gabriel Oprea felicită militarii Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene “Aurel Vlaicu”
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, congratulating the “Aurel Vlaicu” Air Force Combat Training School’s troops)
Vizualizat: 1001 ori.
Ministrul Apărării Naționale Gabriel Oprea împreună cu președintele Filialei Buzău a Asociației Naționale “Cultul Eroilor”, generalul de brigadă (r) Achim Alstani
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, and the Chairman of the “Heroes Memory” National Association - Buzau Branch, Brigade-General (r) Achim Alstani )
Vizualizat: 1041 ori.