Ceremonie de celebrare a Zilei NATO la Ministerul Apărării Naționale (NATO Day celebrated at the Ministry of National Defence Headquarters)

Ministrul Apãrãrii Naþionale Gabriel Oprea trece în revistã Garda de Onoare
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, reviewing the Guard of Honor )

Ministrul Apărării Naționale Gabriel Oprea trece în revistă Garda de Onoare
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, reviewing the Guard of Honor )