Aspect de la ceremonia militarã de primire la sediul Ministerului Apãrãrii din Chiºinãu 
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chiºinãu)Aspect de la ceremonia militarã de primire la sediul Ministerului Apãrãrii din Chiºinãu
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chiºinãu) Aspect de la ceremonia militarã de primire la sediul Ministerului Apãrãrii din Chiºinãu 
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chiºinãu)
Aspect de la ceremonia militară de primire la sediul Ministerului Apărării din Chișinău
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chișinău)
Vizualizat: 491 ori.
Aspect de la ceremonia militară de primire la sediul Ministerului Apărării din Chișinău
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chișinău)
Vizualizat: 499 ori.
Aspect de la ceremonia militară de primire la sediul Ministerului Apărării din Chișinău
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chișinău)
Vizualizat: 431 ori.
Aspect de la ceremonia militarã de primire la sediul Ministerului Apãrãrii din Chiºinãu 
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chiºinãu)Aspect de la convorbirile oficiale dintre ministrul Gabriel Oprea ºi ministrul Vitalie Marinuþa 
(Minister Gabriel Oprea and Minister Vitalie Marinuþa - official talks)Aspect de la convorbirile oficiale dintre ministrul Gabriel Oprea ºi ministrul Vitalie Marinuþa 
(Minister Gabriel Oprea and Minister Vitalie Marinuþa - official talks)
Aspect de la ceremonia militară de primire la sediul Ministerului Apărării din Chișinău
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chișinău)
Vizualizat: 494 ori.
Aspect de la convorbirile oficiale dintre ministrul Gabriel Oprea și ministrul Vitalie Marinuța
(Minister Gabriel Oprea and Minister Vitalie Marinuța - official talks)
Vizualizat: 523 ori.
Aspect de la convorbirile oficiale dintre ministrul Gabriel Oprea și ministrul Vitalie Marinuța
(Minister Gabriel Oprea and Minister Vitalie Marinuța - official talks)
Vizualizat: 494 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea semneazã în Cartea de Onoare a Ministerului Apãrãrii al Republicii Moldova
(Minister of National Defence Gabriel Oprea signing in the Book of Honor of the Ministry of Defence of the Republic of Moldova)Aspect de la semnarea Acordului între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar
(Signing the Agreement between the Governments of Romania and the Republic of Moldova )Aspect din timpul declaraþiilor de presã la sediul Ministerului Apãrãrii al Republicii Moldova 
(Press statements at the Ministry of Defence of the Republic of Moldova )
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea semnează în Cartea de Onoare a Ministerului Apărării al Republicii Moldova
(Minister of National Defence Gabriel Oprea signing in the Book of Honor of the Ministry of Defence of the Republic of Moldova)
Vizualizat: 445 ori.
Aspect de la semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar
(Signing the Agreement between the Governments of Romania and the Republic of Moldova )
Vizualizat: 508 ori.
Aspect din timpul declarațiilor de presă la sediul Ministerului Apărării al Republicii Moldova
(Press statements at the Ministry of Defence of the Republic of Moldova )
Vizualizat: 447 ori.
Aspect din timpul declaraþiilor de presã la sediul Ministerului Apãrãrii al Republicii Moldova 
(Press statements at the Ministry of Defence of the Republic of Moldova )Aspect de la întrevederea ministrului Gabriel Oprea cu preºedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti
(Meeting between Minister Gabriel Oprea and the President of the Republic of Moldova , Nicolae Timofti )Aspect de la întrevederea ministrului apãrãrii naþionale Gabriel Oprea  cu primul ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat 
(Meeting between Minister Gabriel Oprea and the Prime Minister of the Republic of Moldova, Vlad Filat)
Aspect din timpul declarațiilor de presă la sediul Ministerului Apărării al Republicii Moldova
(Press statements at the Ministry of Defence of the Republic of Moldova )
Vizualizat: 425 ori.
Aspect de la întrevederea ministrului Gabriel Oprea cu președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti
(Meeting between Minister Gabriel Oprea and the President of the Republic of Moldova , Nicolae Timofti )
Vizualizat: 446 ori.
Aspect de la întrevederea ministrului apărării naționale Gabriel Oprea cu primul ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat
(Meeting between Minister Gabriel Oprea and the Prime Minister of the Republic of Moldova, Vlad Filat)
Vizualizat: 457 ori.
Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului ªtefan cel Mare 
(Wreath-laying ceremony at the Monument of ªtefan cel Mare)Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului ªtefan cel Mare 
(Wreath-laying ceremony at the Monument of ªtefan cel Mare)Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului ªtefan cel Mare 
(Wreath-laying ceremony at the Monument of ªtefan cel Mare)
Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului Ștefan cel Mare
(Wreath-laying ceremony at the Monument of Ștefan cel Mare)
Vizualizat: 423 ori.
Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului Ștefan cel Mare
(Wreath-laying ceremony at the Monument of Ștefan cel Mare)
Vizualizat: 427 ori.
Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului Ștefan cel Mare
(Wreath-laying ceremony at the Monument of Ștefan cel Mare)
Vizualizat: 445 ori.