Aspect de la ceremonia militarã de primire la sediul Ministerului Apãrãrii din Chiºinãu 
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chiºinãu)Aspect de la ceremonia militarã de primire la sediul Ministerului Apãrãrii din Chiºinãu
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chiºinãu) Aspect de la ceremonia militarã de primire la sediul Ministerului Apãrãrii din Chiºinãu 
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chiºinãu)
Aspect de la ceremonia militară de primire la sediul Ministerului Apărării din Chișinău
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chișinău)
Vizualizat: 569 ori.
Aspect de la ceremonia militară de primire la sediul Ministerului Apărării din Chișinău
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chișinău)
Vizualizat: 569 ori.
Aspect de la ceremonia militară de primire la sediul Ministerului Apărării din Chișinău
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chișinău)
Vizualizat: 495 ori.
Aspect de la ceremonia militarã de primire la sediul Ministerului Apãrãrii din Chiºinãu 
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chiºinãu)Aspect de la convorbirile oficiale dintre ministrul Gabriel Oprea ºi ministrul Vitalie Marinuþa 
(Minister Gabriel Oprea and Minister Vitalie Marinuþa - official talks)Aspect de la convorbirile oficiale dintre ministrul Gabriel Oprea ºi ministrul Vitalie Marinuþa 
(Minister Gabriel Oprea and Minister Vitalie Marinuþa - official talks)
Aspect de la ceremonia militară de primire la sediul Ministerului Apărării din Chișinău
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chișinău)
Vizualizat: 558 ori.
Aspect de la convorbirile oficiale dintre ministrul Gabriel Oprea și ministrul Vitalie Marinuța
(Minister Gabriel Oprea and Minister Vitalie Marinuța - official talks)
Vizualizat: 578 ori.
Aspect de la convorbirile oficiale dintre ministrul Gabriel Oprea și ministrul Vitalie Marinuța
(Minister Gabriel Oprea and Minister Vitalie Marinuța - official talks)
Vizualizat: 566 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea semneazã în Cartea de Onoare a Ministerului Apãrãrii al Republicii Moldova
(Minister of National Defence Gabriel Oprea signing in the Book of Honor of the Ministry of Defence of the Republic of Moldova)Aspect de la semnarea Acordului între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar
(Signing the Agreement between the Governments of Romania and the Republic of Moldova )Aspect din timpul declaraþiilor de presã la sediul Ministerului Apãrãrii al Republicii Moldova 
(Press statements at the Ministry of Defence of the Republic of Moldova )
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea semnează în Cartea de Onoare a Ministerului Apărării al Republicii Moldova
(Minister of National Defence Gabriel Oprea signing in the Book of Honor of the Ministry of Defence of the Republic of Moldova)
Vizualizat: 507 ori.
Aspect de la semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar
(Signing the Agreement between the Governments of Romania and the Republic of Moldova )
Vizualizat: 577 ori.
Aspect din timpul declarațiilor de presă la sediul Ministerului Apărării al Republicii Moldova
(Press statements at the Ministry of Defence of the Republic of Moldova )
Vizualizat: 510 ori.
Aspect din timpul declaraþiilor de presã la sediul Ministerului Apãrãrii al Republicii Moldova 
(Press statements at the Ministry of Defence of the Republic of Moldova )Aspect de la întrevederea ministrului Gabriel Oprea cu preºedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti
(Meeting between Minister Gabriel Oprea and the President of the Republic of Moldova , Nicolae Timofti )Aspect de la întrevederea ministrului apãrãrii naþionale Gabriel Oprea  cu primul ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat 
(Meeting between Minister Gabriel Oprea and the Prime Minister of the Republic of Moldova, Vlad Filat)
Aspect din timpul declarațiilor de presă la sediul Ministerului Apărării al Republicii Moldova
(Press statements at the Ministry of Defence of the Republic of Moldova )
Vizualizat: 522 ori.
Aspect de la întrevederea ministrului Gabriel Oprea cu președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti
(Meeting between Minister Gabriel Oprea and the President of the Republic of Moldova , Nicolae Timofti )
Vizualizat: 510 ori.
Aspect de la întrevederea ministrului apărării naționale Gabriel Oprea cu primul ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat
(Meeting between Minister Gabriel Oprea and the Prime Minister of the Republic of Moldova, Vlad Filat)
Vizualizat: 531 ori.
Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului ªtefan cel Mare 
(Wreath-laying ceremony at the Monument of ªtefan cel Mare)Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului ªtefan cel Mare 
(Wreath-laying ceremony at the Monument of ªtefan cel Mare)Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului ªtefan cel Mare 
(Wreath-laying ceremony at the Monument of ªtefan cel Mare)
Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului Ștefan cel Mare
(Wreath-laying ceremony at the Monument of Ștefan cel Mare)
Vizualizat: 512 ori.
Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului Ștefan cel Mare
(Wreath-laying ceremony at the Monument of Ștefan cel Mare)
Vizualizat: 478 ori.
Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului Ștefan cel Mare
(Wreath-laying ceremony at the Monument of Ștefan cel Mare)
Vizualizat: 514 ori.