Vizita ministrului Apărării Naționale Gabriel Oprea în Republica Moldova (Official Visit of Defence Minister Gabriel Oprea in the Republic of Moldova)

Aspect de la ceremonia militarã de primire la sediul Ministerului Apãrãrii din Chiºinãu 
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chiºinãu)

Aspect de la ceremonia militară de primire la sediul Ministerului Apărării din Chișinău
(Military ceremony on arrival at the Ministry of Defence in Chișinău)