Vizita ministrului Apărării Naționale Gabriel Oprea în Republica Moldova (Official Visit of Defence Minister Gabriel Oprea in the Republic of Moldova)

Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Cimitirul ostaºilor români din Cãlãraºi
(Wreath-laying ceremony at the Cemetery of Romanian Soldiers in Cãlãraºi)

Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Cimitirul ostașilor români din Călărași
(Wreath-laying ceremony at the Cemetery of Romanian Soldiers in Călărași)