Vizita ministrului Apărării Naționale Gabriel Oprea în Republica Moldova (Official Visit of Defence Minister Gabriel Oprea in the Republic of Moldova)

Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului ªtefan cel Mare 
(Wreath-laying ceremony at the Monument of ªtefan cel Mare)

Aspect de la ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului Ștefan cel Mare
(Wreath-laying ceremony at the Monument of Ștefan cel Mare)