Vizita ministrului Apărării Naționale Gabriel Oprea în Republica Moldova (Official Visit of Defence Minister Gabriel Oprea in the Republic of Moldova)

Aspect de la convorbirile oficiale dintre ministrul Gabriel Oprea ºi ministrul Vitalie Marinuþa 
(Minister Gabriel Oprea and Minister Vitalie Marinuþa - official talks)

Aspect de la convorbirile oficiale dintre ministrul Gabriel Oprea și ministrul Vitalie Marinuța
(Minister Gabriel Oprea and Minister Vitalie Marinuța - official talks)