Vizita ministrului Apărării Naționale Gabriel Oprea în Republica Moldova (Official Visit of Defence Minister Gabriel Oprea in the Republic of Moldova)

Aspect de la întrevederea ministrului Gabriel Oprea cu preºedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti
(Meeting between Minister Gabriel Oprea and the President of the Republic of Moldova , Nicolae Timofti )

Aspect de la întrevederea ministrului Gabriel Oprea cu președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti
(Meeting between Minister Gabriel Oprea and the President of the Republic of Moldova , Nicolae Timofti )