Vizita ministrului Apărării Naționale Gabriel Oprea în Republica Moldova (Official Visit of Defence Minister Gabriel Oprea in the Republic of Moldova)

Aspect de la semnarea Acordului între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar
(Signing the Agreement between the Governments of Romania and the Republic of Moldova )

Aspect de la semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar
(Signing the Agreement between the Governments of Romania and the Republic of Moldova )