Vizita ministrului Apărării Naționale Gabriel Oprea în Republica Moldova (Official Visit of Defence Minister Gabriel Oprea in the Republic of Moldova)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea semneazã în Cartea de Onoare a Ministerului Apãrãrii al Republicii Moldova
(Minister of National Defence Gabriel Oprea signing in the Book of Honor of the Ministry of Defence of the Republic of Moldova)

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea semnează în Cartea de Onoare a Ministerului Apărării al Republicii Moldova
(Minister of National Defence Gabriel Oprea signing in the Book of Honor of the Ministry of Defence of the Republic of Moldova)