Ceremonii prilejuite de sărbătorirea Zilei Forțelor Terestre (Celebrating Land Forces Day)

Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Tîrgoviºte (Ceremony organized in Tîrgoviºte )

Aspect de la ceremonia desfășurată la Tîrgoviște (Ceremony organized in Tîrgoviște )