Ceremonia de învestire a domnului Corneliu Dobrițoiu în funcția de ministru al Apărării Naționale (Ceremony for the investiture of Mr. Corneliu Dobrițoiu as minister of national defence)

Aspect din timpul ceremoniei de învestire a ministrului Apãrãrii Naþionale Corneliu Dobriþoiu 
(Ceremony for the investiture of Mr. Corneliu Dobriþoiu as minister of national defence)

Aspect din timpul ceremoniei de învestire a ministrului Apărării Naționale Corneliu Dobrițoiu
(Ceremony for the investiture of Mr. Corneliu Dobrițoiu as minister of national defence)