Ceremonia de învestire a domnului Corneliu Dobrițoiu în funcția de ministru al Apărării Naționale (Ceremony for the investiture of Mr. Corneliu Dobrițoiu as minister of national defence)

Ministrul Apãrãrii Naþionale Corneliu Dobriþoiu trece în revistã garda de onoare
(Minister of National Defence, Corneliu Dobriþoiu, reviewing the Guard of Honor)

Ministrul Apărării Naționale Corneliu Dobrițoiu trece în revistă garda de onoare
(Minister of National Defence, Corneliu Dobrițoiu, reviewing the Guard of Honor)