Ceremonia de învestire a domnului Corneliu Dobrițoiu în funcția de ministru al Apărării Naționale (Ceremony for the investiture of Mr. Corneliu Dobrițoiu as minister of national defence)

Ministrul Apãrãrii Naþionale Corneliu Dobriþoiu se adreseazã audienþei 
(Minister of National Defence Corneliu Dobriþoiu addressing the audience)

Ministrul Apărării Naționale Corneliu Dobrițoiu se adresează audienței
(Minister of National Defence Corneliu Dobrițoiu addressing the audience)