Ceremonia de învestire a domnului Corneliu Dobrițoiu în funcția de ministru al Apărării Naționale (Ceremony for the investiture of Mr. Corneliu Dobrițoiu as minister of national defence)

Fostul ministru al Apãrãrii Naþionale Gabriel Oprea se adreseazã audienþei
(Former Minister of National Defence Gabriel Oprea addressing the audience)

Fostul ministru al Apărării Naționale Gabriel Oprea se adresează audienței
(Former Minister of National Defence Gabriel Oprea addressing the audience)