Ceremonia de învestire a domnului Sebastian Huluban în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare și planificare ( Sebastian Huluban Invested as State Secretary and Head of the Defence Policy and Planning Department)

Sebastian Huluban a preluat oficial funcþia de secretar de stat ºi ºef al Departamentului pentru politica de apãrare ºi planificare
(Sebastian Huluban has officially taken over the office as State Secretary and head of the Defence Policy and Planning Department)

Sebastian Huluban a preluat oficial funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare și planificare
(Sebastian Huluban has officially taken over the office as State Secretary and head of the Defence Policy and Planning Department)