Ceremonia de învestire a domnului Sebastian Huluban în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare și planificare ( Sebastian Huluban Invested as State Secretary and Head of the Defence Policy and Planning Department)

Aspect de la ceremonia de învestire a domnului Sebastian Huluban în funcþia de secretar de stat ºi ºef al Departamentului pentru politica de apãrare ºi planificare 
(Ceremony for the investiture of Mr. Sebastian Huluban as State Secretary and head of the Defence Policy and Planning Department)

Aspect de la ceremonia de învestire a domnului Sebastian Huluban în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare și planificare
(Ceremony for the investiture of Mr. Sebastian Huluban as State Secretary and head of the Defence Policy and Planning Department)