Ceremonia de învestire a domnului Dan Tătaru în funcția de secretar de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului (Dan Tătaru Invested as State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare)

Aspect de la ceremonia de învestire a domnului Dan Tãtaru în funcþia de secretar de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului
Investiture ceremony of Mr. Dan Tãtaru as State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare)

Aspect de la ceremonia de învestire a domnului Dan Tătaru în funcția de secretar de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului
Investiture ceremony of Mr. Dan Tătaru as State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare)