Ceremonia de învestire a domnului Dan Tătaru în funcția de secretar de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului (Dan Tătaru Invested as State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare)

Domnul Dan Tãtaru a preluat funcþia de secretar de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului
(Mr. Dan Tãtaru took over the office as State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare)

Domnul Dan Tătaru a preluat funcția de secretar de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului
(Mr. Dan Tătaru took over the office as State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare)