Aspect din timpul ceremoniei de la Cimitirul Israelit "Filantropia".
(Military ceremony at the Israeli Cemetery "Filantropia")Delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale, condusã de secretarul de stat Sebastian Huluban, depune o coroanã de flori la Cimitirul Israelit "Filantropia".
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by state secretary Sebastian Huluban laying wreath at the Israeli Cemetery "Filantropia")Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie.
(Ceremony at the Monument of the Romanian Heroes Killed in Action)
Aspect din timpul ceremoniei de la Cimitirul Israelit "Filantropia".
(Military ceremony at the Israeli Cemetery "Filantropia")
Vizualizat: 1083 ori.
Delegația Ministerului Apărării Naționale, condusă de secretarul de stat Sebastian Huluban, depune o coroană de flori la Cimitirul Israelit "Filantropia".
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by state secretary Sebastian Huluban laying wreath at the Israeli Cemetery "Filantropia")
Vizualizat: 1034 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie.
(Ceremony at the Monument of the Romanian Heroes Killed in Action)
Vizualizat: 1048 ori.
Delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale, condusã de secretarul de stat Sebastian Huluban, depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie. 
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by state secretary Sebastian Huluban laying wreath at the Monument of the Romanian Heroes Killed in Action)
Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie. 
(The Monument of the Romanian Heroes Killed in Action)Aspect din timpul ceremoniei de la Mormântul Ostaºului Necunoscut.
(Ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier)
Delegația Ministerului Apărării Naționale, condusă de secretarul de stat Sebastian Huluban, depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie.
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by state secretary Sebastian Huluban laying wreath at the Monument of the Romanian Heroes Killed in Action)
Vizualizat: 1007 ori.
Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie.
(The Monument of the Romanian Heroes Killed in Action)
Vizualizat: 913 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de la Mormântul Ostașului Necunoscut.
(Ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier)
Vizualizat: 1070 ori.
Delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale, condusã de ministrul  Corneliu Dobriþoiu, depune o coroanã de flori la Mormântul  Ostaºului Necunoscut.
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by minister Corneliu Dobriþoiu, laying wreath at the Tomb of the Unknown Soldier)Prezentarea onorului la la Mormântul Ostaºului Necunoscut. 
(Troops saluting in front of the Tomb of the Unknown Soldier)Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial.
(Ceremony at the Monument of WW2 Heroes)
Delegația Ministerului Apărării Naționale, condusă de ministrul Corneliu Dobrițoiu, depune o coroană de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut.
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by minister Corneliu Dobrițoiu, laying wreath at the Tomb of the Unknown Soldier)
Vizualizat: 1053 ori.
Prezentarea onorului la la Mormântul Ostașului Necunoscut.
(Troops saluting in front of the Tomb of the Unknown Soldier)
Vizualizat: 1035 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial.
(Ceremony at the Monument of WW2 Heroes)
Vizualizat: 967 ori.
Delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale, condusã de secretarul de stat Floarea ªerban, depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial.
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by state secretary Floarea ªerban, laying wreath at the Monument of WW2 Heroes)
Delegaþia Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de Rãzboi depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial.
(Delegation of the National Association of War Veterans laying wreath at the Monument of WW2 Heroes)
Prezentarea onorului la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial.
(Troops saluting in front of the Monument of WW2 Heroes)
Delegația Ministerului Apărării Naționale, condusă de secretarul de stat Floarea Șerban, depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial.
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by state secretary Floarea Șerban, laying wreath at the Monument of WW2 Heroes)
Vizualizat: 960 ori.
Delegația Asociației Naționale a Veteranilor de Război depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial.
(Delegation of the National Association of War Veterans laying wreath at the Monument of WW2 Heroes)
Vizualizat: 935 ori.
Prezentarea onorului la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial.
(Troops saluting in front of the Monument of WW2 Heroes)
Vizualizat: 927 ori.
Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial.
(The Monument of WW2 Heroes)Bacãu - Secretarul de stat Dan Tãtaru în timpul ceremoniei organizatã cu prilejul Zilei Eroilor
(Bacãu - State secretary Dan Tãtaru at the ceremony organized on Heroes’Day)Bacãu - Delegaþia M.Ap.N. depune o coroanã de flori
(Bacãu – Delegation of the Ministry of National Defence laying wreath at the Monument of WW2 Heroes)
Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial.
(The Monument of WW2 Heroes)
Vizualizat: 899 ori.
Bacău - Secretarul de stat Dan Tătaru în timpul ceremoniei organizată cu prilejul Zilei Eroilor
(Bacău - State secretary Dan Tătaru at the ceremony organized on Heroes’Day)
Vizualizat: 746 ori.
Bacău - Delegația M.Ap.N. depune o coroană de flori
(Bacău – Delegation of the Ministry of National Defence laying wreath at the Monument of WW2 Heroes)
Vizualizat: 825 ori.