Ceremonii militare pentru celebrarea Zilei Eroilor (Military ceremonies in Honor of the Heroes’ Day)

Bacãu - Secretarul de stat Dan Tãtaru în timpul ceremoniei organizatã cu prilejul Zilei Eroilor
(Bacãu - State secretary Dan Tãtaru at the ceremony organized on Heroes’Day)

Bacău - Secretarul de stat Dan Tătaru în timpul ceremoniei organizată cu prilejul Zilei Eroilor
(Bacău - State secretary Dan Tătaru at the ceremony organized on Heroes’Day)