Ceremonii militare pentru celebrarea Zilei Eroilor (Military ceremonies in Honor of the Heroes’ Day)

Delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale, condusã de secretarul de stat Floarea ªerban, depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial.
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by state secretary Floarea ªerban, laying wreath at the Monument of WW2 Heroes)

Delegația Ministerului Apărării Naționale, condusă de secretarul de stat Floarea Șerban, depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial.
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by state secretary Floarea Șerban, laying wreath at the Monument of WW2 Heroes)