Ceremonii militare pentru celebrarea Zilei Eroilor (Military ceremonies in Honor of the Heroes’ Day)

Delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale, condusã de secretarul de stat Sebastian Huluban, depune o coroanã de flori la Cimitirul Israelit "Filantropia".
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by state secretary Sebastian Huluban laying wreath at the Israeli Cemetery "Filantropia")

Delegația Ministerului Apărării Naționale, condusă de secretarul de stat Sebastian Huluban, depune o coroană de flori la Cimitirul Israelit "Filantropia".
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by state secretary Sebastian Huluban laying wreath at the Israeli Cemetery "Filantropia")