Ceremonii militare pentru celebrarea Zilei Eroilor (Military ceremonies in Honor of the Heroes’ Day)

Delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale, condusã de ministrul  Corneliu Dobriþoiu, depune o coroanã de flori la Mormântul  Ostaºului Necunoscut.
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by minister Corneliu Dobriþoiu, laying wreath at the Tomb of the Unknown Soldier)

Delegația Ministerului Apărării Naționale, condusă de ministrul Corneliu Dobrițoiu, depune o coroană de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut.
(Delegation of the Ministry of National Defence headed by minister Corneliu Dobrițoiu, laying wreath at the Tomb of the Unknown Soldier)