Ministrul Apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, ºi ºeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, în vizitã la Cîmpia Turzii
(The Minister of National Defence, Corneliu Dobriþoiu and the chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã in Cîmpia Turzii)Aspect din timpul vizitei în garnizoana Cluj-Napoca
(In Cluj-Napoca garrison)Aspect din timpul întâlnirii cu militarii din garnizoana Cluj-Napoca
(Meeting with the troops of Cluj-Napoca garrison)
Ministrul Apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, și șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, în vizită la Cîmpia Turzii
(The Minister of National Defence, Corneliu Dobrițoiu and the chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă in Cîmpia Turzii)
Vizualizat: 1221 ori.
Aspect din timpul vizitei în garnizoana Cluj-Napoca
(In Cluj-Napoca garrison)
Vizualizat: 1189 ori.
Aspect din timpul întâlnirii cu militarii din garnizoana Cluj-Napoca
(Meeting with the troops of Cluj-Napoca garrison)
Vizualizat: 1202 ori.
Ministrul Dobriþoiu ºi generalul-locotenent  Dãnilã împreunã cu conducerea Diviziei 4 Infanterie "Gemina"
(Minister Dobriþoiu and Lieutenant General ªtefan Dãnilã together with the command of the 4th "Gemina" Infantry Division) Întâlnirea ministrului Apãrãrii Naþionale cu militarii în rezervã din Cluj
(Defence minister meeting with reservists in Cluj-Napoca)Ministrul Dobriþoiu ºi generalul-locotenent  Dãnilã în vizitã la Brigada 18 Infanterie Timiºoara
(Minister Dobriþoiu and Lieutenant General Dãnilã visit the 18th Infantry Brigade in Timiºoara)
Ministrul Dobrițoiu și generalul-locotenent Dănilă împreună cu conducerea Diviziei 4 Infanterie "Gemina"
(Minister Dobrițoiu and Lieutenant General Ștefan Dănilă together with the command of the 4th "Gemina" Infantry Division)
Vizualizat: 1340 ori.
Întâlnirea ministrului Apărării Naționale cu militarii în rezervă din Cluj
(Defence minister meeting with reservists in Cluj-Napoca)
Vizualizat: 1192 ori.
Ministrul Dobrițoiu și generalul-locotenent Dănilă în vizită la Brigada 18 Infanterie Timișoara
(Minister Dobrițoiu and Lieutenant General Dănilă visit the 18th Infantry Brigade in Timișoara)
Vizualizat: 1003 ori.
Aspect din timpul întâlnirii cu militarii
(Meeting with the military personnel)Conducerii M.Ap.N. i se prezintã activitatea Brigãzii 18 Infanterie
(The defence ministry leadership while briefed on the activity of the 18th Infantry Brigade)
Aspect din timpul întâlnirii cu militarii
(Meeting with the military personnel)
Vizualizat: 1004 ori.
Conducerii M.Ap.N. i se prezintă activitatea Brigăzii 18 Infanterie
(The defence ministry leadership while briefed on the activity of the 18th Infantry Brigade)
Vizualizat: 968 ori.