Vizita ministrului Apărării Naționale în garnizoanele Cluj-Napoca și Câmpia Turzii (Defence Ministry Leadership Visited Cîmpia Turzii Cluj-Napoca and Timișoara Garrisons)

Ministrul Apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, ºi ºeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, în vizitã la Cîmpia Turzii
(The Minister of National Defence, Corneliu Dobriþoiu and the chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã in Cîmpia Turzii)

Ministrul Apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, și șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, în vizită la Cîmpia Turzii
(The Minister of National Defence, Corneliu Dobrițoiu and the chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă in Cîmpia Turzii)