Vizita ministrului Apărării Naționale în garnizoanele Cluj-Napoca și Câmpia Turzii (Defence Ministry Leadership Visited Cîmpia Turzii Cluj-Napoca and Timișoara Garrisons)

Ministrul Dobriþoiu ºi generalul-locotenent  Dãnilã în vizitã la Brigada 18 Infanterie Timiºoara
(Minister Dobriþoiu and Lieutenant General Dãnilã visit the 18th Infantry Brigade in Timiºoara)

Ministrul Dobrițoiu și generalul-locotenent Dănilă în vizită la Brigada 18 Infanterie Timișoara
(Minister Dobrițoiu and Lieutenant General Dănilă visit the 18th Infantry Brigade in Timișoara)