Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, la a șasea Conferință a șefilor statelor majore generale din țările din Balcani (The 6th Balkan Chiefs of Staff Meeting)

Fotografie de grup cu participanþii la Conferinþa ºefilor statelor majore generale din þãrile din Balcani - foto www.mod.bg
- Group photo of the participants in the Balkan Chiefs of Staff Meeting (source:www.mod.bg)

Fotografie de grup cu participanții la Conferința șefilor statelor majore generale din țările din Balcani - foto www.mod.bg
- Group photo of the participants in the Balkan Chiefs of Staff Meeting (source:www.mod.bg)