Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, la a șasea Conferință a șefilor statelor majore generale din țările din Balcani (The 6th Balkan Chiefs of Staff Meeting)

Aspect din timpul Conferinþei ºefilor statelor majore generale din þãrile din Balcani - foto www.mod.bg
- Balkan Chiefs of Staff Conference (source:www.mod.bg)

Aspect din timpul Conferinței șefilor statelor majore generale din țările din Balcani - foto www.mod.bg
- Balkan Chiefs of Staff Conference (source:www.mod.bg)