Ceremonia militară prilejuită de repatrierea din Afganistan a militarilor din compunerea Elementului de Comandă și Control Zabul și a Batalionului 1 Manevră(Troops of Combined Team Zabul and the 1st Maneuver Battalion Return Home)

Ministrul Apãrãrii Naþionale, Corneliu Dobriþoiu, trece în revistã formaþia (Minister of National Defence, Corneliu Dobriþoiu, reviewing the troops )

Ministrul Apărării Naționale, Corneliu Dobrițoiu, trece în revistă formația (Minister of National Defence, Corneliu Dobrițoiu, reviewing the troops )