ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, oferã Decretul prezidenþial de decorare a Drapelului de Luptã al unitãþii (The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã handing over the Presidential Decree for the decpration of the unit Combat Colors )Aspect din timpul ceremoniei de la Centrul de Instruire pentru Comunicaþii ºi Informaticã "Decebal" din Sibiu (Ceremony at the "Decebal" Training Center for Communications and Information Technology in Sibiu.)Defilarea Gãrzii de Onoare (Guard of Honor marching )
Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, oferă Decretul prezidențial de decorare a Drapelului de Luptă al unității (The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă handing over the Presidential Decree for the decpration of the unit Combat Colors )
Vizualizat: 931 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de la Centrul de Instruire pentru Comunicații și Informatică "Decebal" din Sibiu (Ceremony at the "Decebal" Training Center for Communications and Information Technology in Sibiu.)
Vizualizat: 1066 ori.
Defilarea Gărzii de Onoare (Guard of Honor marching )
Vizualizat: 876 ori.