Jurnaliºtii cursanþi în prima zi a modulului teoretic (Journalists attending the course, during the first day of the theoretical module )Aspect din timpul cursului (Photo taken during the course )Aspect din timpul pregãtirii practice
Jurnaliștii cursanți în prima zi a modulului teoretic (Journalists attending the course, during the first day of the theoretical module )
Vizualizat: 422 ori.
Aspect din timpul cursului (Photo taken during the course )
Vizualizat: 399 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 300 ori.
Aspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practice
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 291 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 285 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 307 ori.
Aspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practice
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 273 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 286 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 305 ori.
Exerciþiu de deplasare în teren contaminatTraversarea unei porþiuni de teren incendiatTraversarea unei porþiuni de teren incendiat
Exercițiu de deplasare în teren contaminat
Vizualizat: 316 ori.
Traversarea unei porțiuni de teren incendiat
Vizualizat: 261 ori.
Traversarea unei porțiuni de teren incendiat
Vizualizat: 232 ori.
Aspect de la exerciþiul practic al cursului (supravieþuirea în condiþii de captivitate)Aspect de la exerciþiul practic al cursului (supravieþuirea în condiþii de captivitate)Foto de grup - Cursul de bazã pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict - ediþia a IX-a
Aspect de la exercițiul practic al cursului (supraviețuirea în condiții de captivitate)
Vizualizat: 146 ori.
Aspect de la exercițiul practic al cursului (supraviețuirea în condiții de captivitate)
Vizualizat: 158 ori.
Foto de grup - Cursul de bază pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict - ediția a IX-a
Vizualizat: 231 ori.