Jurnaliºtii cursanþi în prima zi a modulului teoretic (Journalists attending the course, during the first day of the theoretical module )Aspect din timpul cursului (Photo taken during the course )Aspect din timpul pregãtirii practice
Jurnaliștii cursanți în prima zi a modulului teoretic (Journalists attending the course, during the first day of the theoretical module )
Vizualizat: 433 ori.
Aspect din timpul cursului (Photo taken during the course )
Vizualizat: 410 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 313 ori.
Aspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practice
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 301 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 297 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 319 ori.
Aspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practice
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 284 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 298 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 315 ori.
Exerciþiu de deplasare în teren contaminatTraversarea unei porþiuni de teren incendiatTraversarea unei porþiuni de teren incendiat
Exercițiu de deplasare în teren contaminat
Vizualizat: 328 ori.
Traversarea unei porțiuni de teren incendiat
Vizualizat: 272 ori.
Traversarea unei porțiuni de teren incendiat
Vizualizat: 242 ori.
Aspect de la exerciþiul practic al cursului (supravieþuirea în condiþii de captivitate)Aspect de la exerciþiul practic al cursului (supravieþuirea în condiþii de captivitate)Foto de grup - Cursul de bazã pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict - ediþia a IX-a
Aspect de la exercițiul practic al cursului (supraviețuirea în condiții de captivitate)
Vizualizat: 155 ori.
Aspect de la exercițiul practic al cursului (supraviețuirea în condiții de captivitate)
Vizualizat: 169 ori.
Foto de grup - Cursul de bază pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict - ediția a IX-a
Vizualizat: 245 ori.