Jurnaliºtii cursanþi în prima zi a modulului teoretic (Journalists attending the course, during the first day of the theoretical module )Aspect din timpul cursului (Photo taken during the course )Aspect din timpul pregãtirii practice
Jurnaliștii cursanți în prima zi a modulului teoretic (Journalists attending the course, during the first day of the theoretical module )
Vizualizat: 383 ori.
Aspect din timpul cursului (Photo taken during the course )
Vizualizat: 364 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 266 ori.
Aspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practice
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 262 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 254 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 287 ori.
Aspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practice
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 247 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 255 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 281 ori.
Exerciþiu de deplasare în teren contaminatTraversarea unei porþiuni de teren incendiatTraversarea unei porþiuni de teren incendiat
Exercițiu de deplasare în teren contaminat
Vizualizat: 278 ori.
Traversarea unei porțiuni de teren incendiat
Vizualizat: 243 ori.
Traversarea unei porțiuni de teren incendiat
Vizualizat: 215 ori.
Aspect de la exerciþiul practic al cursului (supravieþuirea în condiþii de captivitate)Aspect de la exerciþiul practic al cursului (supravieþuirea în condiþii de captivitate)Foto de grup - Cursul de bazã pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict - ediþia a IX-a
Aspect de la exercițiul practic al cursului (supraviețuirea în condiții de captivitate)
Vizualizat: 124 ori.
Aspect de la exercițiul practic al cursului (supraviețuirea în condiții de captivitate)
Vizualizat: 133 ori.
Foto de grup - Cursul de bază pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict - ediția a IX-a
Vizualizat: 196 ori.