Jurnaliºtii cursanþi în prima zi a modulului teoretic (Journalists attending the course, during the first day of the theoretical module )Aspect din timpul cursului (Photo taken during the course )Aspect din timpul pregãtirii practice
Jurnaliștii cursanți în prima zi a modulului teoretic (Journalists attending the course, during the first day of the theoretical module )
Vizualizat: 331 ori.
Aspect din timpul cursului (Photo taken during the course )
Vizualizat: 312 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 218 ori.
Aspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practice
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 216 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 215 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 235 ori.
Aspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practice
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 224 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 221 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 248 ori.
Exerciþiu de deplasare în teren contaminatTraversarea unei porþiuni de teren incendiatTraversarea unei porþiuni de teren incendiat
Exercițiu de deplasare în teren contaminat
Vizualizat: 215 ori.
Traversarea unei porțiuni de teren incendiat
Vizualizat: 214 ori.
Traversarea unei porțiuni de teren incendiat
Vizualizat: 192 ori.
Aspect de la exerciþiul practic al cursului (supravieþuirea în condiþii de captivitate)Aspect de la exerciþiul practic al cursului (supravieþuirea în condiþii de captivitate)Foto de grup - Cursul de bazã pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict - ediþia a IX-a
Aspect de la exercițiul practic al cursului (supraviețuirea în condiții de captivitate)
Vizualizat: 94 ori.
Aspect de la exercițiul practic al cursului (supraviețuirea în condiții de captivitate)
Vizualizat: 90 ori.
Foto de grup - Cursul de bază pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict - ediția a IX-a
Vizualizat: 130 ori.