Cursul pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict (Course for Journalists Reporting from Conflict Areas)

Foto de grup - Cursul de bazã pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict - ediþia a IX-a

Foto de grup - Cursul de bază pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict - ediția a IX-a