ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã,  decoreazã Drapelul de Lupta al CCI cu Ordinul Virtutea Militarã în grad de Cavaler (The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, decorating the Combat Colors of CCI with Order "Virtutea militarã", Knight rank. )Generalul-locotenent ªtefan Danilã conferã Emblema de Onoare a Comunicaþiilor ºi Informaticii unor cadre active, în rezervã ºi în retragere (The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, awards the Emblem of Honor of the Communications and Information Technology to some active, reserve and retired military personnel. )Defilarea militarilor Comandamentului Comunicaþiilor ºi Informaticii ºi unitãþilor subordonate (Troops of the Communications and Information Technology Command and subordinate units marching.)
Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, decorează Drapelul de Lupta al CCI cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler (The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, decorating the Combat Colors of CCI with Order "Virtutea militară", Knight rank. )
Vizualizat: 749 ori.
Generalul-locotenent Ștefan Danilă conferă Emblema de Onoare a Comunicațiilor și Informaticii unor cadre active, în rezervă și în retragere (The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, awards the Emblem of Honor of the Communications and Information Technology to some active, reserve and retired military personnel. )
Vizualizat: 818 ori.
Defilarea militarilor Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii și unităților subordonate (Troops of the Communications and Information Technology Command and subordinate units marching.)
Vizualizat: 823 ori.
Militari transmisioniºti din teatrul de operaþii Afganistan, în legaturã VTC cu þara (Communications troops in the theater of operations in Afghanistan talking with people at home through a VTC connection.)Generalul- locotenent ªtefan Danilã împreunã cu rudele militarilor transmisioniºti din Afganistan (Lieutenant General ªtefan Dãnilã with families of the communications troops of Afganistan.)Expoziþia de tehnicã de comunicaþii (Communications equipment exhibition.)
Militari transmisioniști din teatrul de operații Afganistan, în legatură VTC cu țara (Communications troops in the theater of operations in Afghanistan talking with people at home through a VTC connection.)
Vizualizat: 916 ori.
Generalul- locotenent Ștefan Danilă împreună cu rudele militarilor transmisioniști din Afganistan (Lieutenant General Ștefan Dănilă with families of the communications troops of Afganistan.)
Vizualizat: 821 ori.
Expoziția de tehnică de comunicații (Communications equipment exhibition.)
Vizualizat: 772 ori.