Lucrările Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale a Ministerului Apărării Naționale

Aspect din timpul lucrãrilor Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale a Ministerului Apãrãrii Naþionale.

Aspect din timpul lucrărilor Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale a Ministerului Apărării Naționale.