Prezentarea unor realizări ale activității de cercetare științifică desfășurate la Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Academia Tehnică Militară (Presentation of the Scientific Research Results of the Military Equipment and Technological Research Agency and the Military Technical Academy)

Aspect de la prezentarea unor realizãri ale activitãþii de cercetare ºtiinþificã desfãºurate la Agenþia de Cercetare pentru Tehnicã ºi Tehnologii Militare ºi Academia Tehnicã Militarã - foto Petricã Mihalache 
(Presentation of some scientific research results of the Military Equipment and Technological Research Agency and the Military Technical Academy)

Aspect de la prezentarea unor realizări ale activității de cercetare științifică desfășurate la Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Academia Tehnică Militară - foto Petrică Mihalache
(Presentation of some scientific research results of the Military Equipment and Technological Research Agency and the Military Technical Academy)