Generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul (rectorul) Universitãþii Naþionale de Apãrare se adreseazã absolvenþilor - foto Valentin Ciobîrcã
(Lieutenant General Teodor Frunzeti, commander (rector) of the National Defence University addressing the students)Secretarul de stat pentru politica de apãrare ºi planificare, Sebastian Huluban, felicitã ºefii de promoþii -  foto Valentin Ciobîrcã
(State Secretary for Defence Policy and Planning, Sebastian Huluban, congratulating the students who were top of the class)ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, felicitã ºefii de promoþii - foto Petricã Mihalache
(The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, congratulating the students who were top of the class)
Generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul (rectorul) Universității Naționale de Apărare se adresează absolvenților - foto Valentin Ciobîrcă
(Lieutenant General Teodor Frunzeti, commander (rector) of the National Defence University addressing the students)
Vizualizat: 892 ori.
Secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare, Sebastian Huluban, felicită șefii de promoții - foto Valentin Ciobîrcă
(State Secretary for Defence Policy and Planning, Sebastian Huluban, congratulating the students who were top of the class)
Vizualizat: 973 ori.
Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, felicită șefii de promoții - foto Petrică Mihalache
(The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, congratulating the students who were top of the class)
Vizualizat: 975 ori.
Aspect din timpul festivitãþii de absolvire - foto Valentin Ciobîrcã
(Graduation festivity)Fotografie de grup cu absolvenþii Promoþiei 115 "NEAGOE BASARAB-500" a Universitãþii Naþionale de Apãrare "Carol I" ºi ai seriei a XXIII-a a cursului principal "Probleme actuale ale securitãþii naþionale" din cadrul Colegiului Naþional de Apãrare - foto Petricã Mihalache
(Group photo with the graduates of the 115th "NEAGOE BASARAB-500" graduation series of "Carol I" National Defence University as well as of the 23rd series of graduates of the course “Today’s Issues of National Security” of the National Defence College)
Aspect din timpul festivității de absolvire - foto Valentin Ciobîrcă
(Graduation festivity)
Vizualizat: 986 ori.
Fotografie de grup cu absolvenții Promoției 115 "NEAGOE BASARAB-500" a Universității Naționale de Apărare "Carol I" și ai seriei a XXIII-a a cursului principal "Probleme actuale ale securității naționale" din cadrul Colegiului Național de Apărare - foto Petrică Mihalache
(Group photo with the graduates of the 115th "NEAGOE BASARAB-500" graduation series of "Carol I" National Defence University as well as of the 23rd series of graduates of the course “Today’s Issues of National Security” of the National Defence College)
Vizualizat: 949 ori.