Festivitatea de absolvire a Promoției 115 "NEAGOE BASARAB-500" a Universității Naționale de Apărare "Carol I" și a seriei a XXIII-a a cursului principal "Probleme actuale ale securității naționale" din cadrul Colegiului Național de Apărare (Graduation festivities at the "Carol I" National Defence University)

ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, felicitã ºefii de promoþii - foto Petricã Mihalache
(The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, congratulating the students who were top of the class)

Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, felicită șefii de promoții - foto Petrică Mihalache
(The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, congratulating the students who were top of the class)