Festivitatea de absolvire a Promoției 115 "NEAGOE BASARAB-500" a Universității Naționale de Apărare "Carol I" și a seriei a XXIII-a a cursului principal "Probleme actuale ale securității naționale" din cadrul Colegiului Național de Apărare (Graduation festivities at the "Carol I" National Defence University)

Fotografie de grup cu absolvenþii Promoþiei 115 "NEAGOE BASARAB-500" a Universitãþii Naþionale de Apãrare "Carol I" ºi ai seriei a XXIII-a a cursului principal "Probleme actuale ale securitãþii naþionale" din cadrul Colegiului Naþional de Apãrare - foto Petricã Mihalache
(Group photo with the graduates of the 115th "NEAGOE BASARAB-500" graduation series of "Carol I" National Defence University as well as of the 23rd series of graduates of the course “Today’s Issues of National Security” of the National Defence College)

Fotografie de grup cu absolvenții Promoției 115 "NEAGOE BASARAB-500" a Universității Naționale de Apărare "Carol I" și ai seriei a XXIII-a a cursului principal "Probleme actuale ale securității naționale" din cadrul Colegiului Național de Apărare - foto Petrică Mihalache
(Group photo with the graduates of the 115th "NEAGOE BASARAB-500" graduation series of "Carol I" National Defence University as well as of the 23rd series of graduates of the course “Today’s Issues of National Security” of the National Defence College)