Festivitatea de absolvire a Promoției 115 "NEAGOE BASARAB-500" a Universității Naționale de Apărare "Carol I" și a seriei a XXIII-a a cursului principal "Probleme actuale ale securității naționale" din cadrul Colegiului Național de Apărare (Graduation festivities at the "Carol I" National Defence University)

Generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul (rectorul) Universitãþii Naþionale de Apãrare se adreseazã absolvenþilor - foto Valentin Ciobîrcã
(Lieutenant General Teodor Frunzeti, commander (rector) of the National Defence University addressing the students)

Generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul (rectorul) Universității Naționale de Apărare se adresează absolvenților - foto Valentin Ciobîrcă
(Lieutenant General Teodor Frunzeti, commander (rector) of the National Defence University addressing the students)