Festivitatea de absolvire a Promoției 115 "NEAGOE BASARAB-500" a Universității Naționale de Apărare "Carol I" și a seriei a XXIII-a a cursului principal "Probleme actuale ale securității naționale" din cadrul Colegiului Național de Apărare (Graduation festivities at the "Carol I" National Defence University)

Aspect din timpul festivitãþii de absolvire - foto Valentin Ciobîrcã
(Graduation festivity)

Aspect din timpul festivității de absolvire - foto Valentin Ciobîrcă
(Graduation festivity)