Festivitatea de absolvire a Promoției 115 "NEAGOE BASARAB-500" a Universității Naționale de Apărare "Carol I" și a seriei a XXIII-a a cursului principal "Probleme actuale ale securității naționale" din cadrul Colegiului Național de Apărare (Graduation festivities at the "Carol I" National Defence University)

Secretarul de stat pentru politica de apãrare ºi planificare, Sebastian Huluban, felicitã ºefii de promoþii -  foto Valentin Ciobîrcã
(State Secretary for Defence Policy and Planning, Sebastian Huluban, congratulating the students who were top of the class)

Secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare, Sebastian Huluban, felicită șefii de promoții - foto Valentin Ciobîrcă
(State Secretary for Defence Policy and Planning, Sebastian Huluban, congratulating the students who were top of the class)