Ceremonia militară dedicată Zilei Imnului Național (Ceremony dedicated to the Day of the National Anthem)

Aspect din timpul ceremoniei dedicatã Zilei Imnului Naþional  - foto Eugen Mihai
(Ceremony dedicated to the Day of the National Anthem)

Aspect din timpul ceremoniei dedicată Zilei Imnului Național - foto Eugen Mihai
(Ceremony dedicated to the Day of the National Anthem)