Ceremonia militară dedicată Zilei Imnului Național (Ceremony dedicated to the Day of the National Anthem)

Cetãþenii aflaþi în parcul "Carol " vizioneazã cu plãcere ceremonia dedicatã Zilei Imnului Naþional -  foto Eugen Mihai 
(Citizens in "Carol" Park joining with pleasure the ceremony dedicated to the Day of the National Anthem)

Cetățenii aflați în parcul "Carol " vizionează cu plăcere ceremonia dedicată Zilei Imnului Național - foto Eugen Mihai
(Citizens in "Carol" Park joining with pleasure the ceremony dedicated to the Day of the National Anthem)