Ceremonia militară dedicată Zilei Imnului Național (Ceremony dedicated to the Day of the National Anthem)

Drill team-ul Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul " executã un exerciþiu  de mãiestrie în mânuirea armamentului - foto Eugen Mihai
(The 30th "Mihai Viteazul" drill team during an exercise showing their skills in handling the weapons)

Drill team-ul Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul " execută un exercițiu de măiestrie în mânuirea armamentului - foto Eugen Mihai
(The 30th "Mihai Viteazul" drill team during an exercise showing their skills in handling the weapons)