Ceremonia militară dedicată Zilei Imnului Național (Ceremony dedicated to the Day of the National Anthem)

Preºedintele interimar Crin Antonescu, premierul Victor Ponta,  ministrul apãrãrii naþionale Corneliu Dobriþoiu ºi ºeful Statului Major General, gl. lt. ªtefan Dãnilã sosesc la ceremonie - foto Eugen Mihai
(Interim President Crin Antonescu, Premier Victor Ponta, Minister of National Defence Corneliu Dobriþoiu and the chief of General Staff Lieutenant General ªtefan Dãnilã arriving at the ceremony)

Președintele interimar Crin Antonescu, premierul Victor Ponta, ministrul apărării naționale Corneliu Dobrițoiu și șeful Statului Major General, gl. lt. Ștefan Dănilă sosesc la ceremonie - foto Eugen Mihai
(Interim President Crin Antonescu, Premier Victor Ponta, Minister of National Defence Corneliu Dobrițoiu and the chief of General Staff Lieutenant General Ștefan Dănilă arriving at the ceremony)