Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, și secretarul de stat pentru armamente, Floarea Șerban, la ceremonia de absolvire a inginerilor promoției „NEAGOE BASARAB - 500” la Academia Tehnică Militară din București

Ministrul apãrãrii naþionale îi felicitã pe ºefii de promoþii - foto Petricã Mihalache

Ministrul apărării naționale îi felicită pe șefii de promoții - foto Petrică Mihalache